Privacyverklaring

Careaz verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het verzenden van een sollicitatie. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en je privacy te beschermen. Via deze privacyverklaring lees je welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je deze website gebruikt en waarom we dit doen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Stichting Careaz (hierna Careaz genoemd).

We respecteren de privacy van alle bezoekers van deze website en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. De speciale wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), regelt de zorgvuldigheid waarmee persoonsgegevens worden verwerkt en maakt het je mogelijk om dat te controleren. Careaz houdt zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Gebruik van formulieren

Wanneer je één van de formulieren op onze website gebruikt, vragen we je om persoonsgegevens in te vullen. De gegevens van de formulieren worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij (verwerker). Door deze formulieren van Careaz te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze privacyverklaring. Hieronder staan de belangrijkste zaken over je privacy.

Onze plichten

Careaz verzamelt of gebruikt de door jou via de website verstrekte gegevens alleen om de gewenste diensten die worden aangeboden goed uit te kunnen voeren. Mocht de informatie voor andere doeleinden gebruikt worden dan vragen we je hiervoor toestemming. De informatie kan overigens wel intern gedeeld worden.

  • Je gegevens worden alleen gebruikt om zorg- en dienstverleningsovereenkomst af te sluiten, om een arbeidsovereenkomst of een vrijwilligersovereenkomst af te sluiten, om het beheer en beleid van Careaz doelmatig te kunnen bepalen en ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en statistiek om wettelijke verplichtingen na te komen.
  • Careaz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.
  • Medewerkers van Careaz gaan vertrouwelijk met gegevens van cliënten, sollicitanten en vrijwilligers om en hebben een plicht tot geheimhouding.
  • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en niet langer bewaard dan volgens de wet noodzakelijk is.

Je rechten

  • Inzage: wij bieden de mogelijkheid om te weten welke gegevens van je worden genoteerd en waarom.
  • Correctie en verwijdering: je kunt alle persoonlijke informatie die je ons hebt verstrekt laten wijzigen of verwijderen. Wij zullen deze informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk toegestaan is dit te doen.
  • Bezwaar: je kunt vanwege een specifieke situatie bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van je persoonsgegevens. Dit geldt voor verwerkingen die niet zijn gebaseerd op je toestemming en/of de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van jouzelf of anderen.

Social media

Careaz gebruikt social media, zoals Facebook en LinkedIn. Het doel is nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media worden gesteld te beantwoorden. Wij behouden ons het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Careaz (persoons-)gegevens vastlegt. Deze worden in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerkt. Careaz is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deelnemers omgaan met persoonsgegevens of reacties die zij plaatsen op berichten van Careaz op de social mediakanalen. Heb je hierover vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via communicatie@careaz.nl.

Gebruik van cookies

Careaz maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine eenvoudige tekstbestandjes, die jouw computer ontvangt wanneer je onze website bezoekt. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Het gebruik van cookies is voor de dienstverlening via de website belangrijk voor Careaz, vandaar dat we je hierover informeren. Met behulp van cookies zorgt Careaz er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of in moet voeren. We maken daardoor het surfen op onze website gemakkelijker voor je. Ook kunnen we dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren.

Meer informatie

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar het privacyreglement van Careaz. Mocht je vragen hebben over het privacybeleid van Careaz of een beroep willen doen op één van je wettelijke rechten, stuur dan een mail naar avg@careaz.nl.